Loading...
Federacja Zielonych "GAJA"
Green Federation "GAIA"
Федерация Зелёных „GAJA”
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin, Polska

Strona www: https://gajanet.pl/

Forma prawna: stowarzyszenie

Stowarzyszenie Federacja Zielonych “GAJA” powstało w 1993 r. jako apolityczna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polem działania Federacji Zielonych “GAJA” jest zasadniczo obszar Polski, jednak wiele realizowanych projektów ma zasięg międzynarodowy. Nasze działania dotyczą ochrony przyrody, w szczególności ochrony i restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem. Swoimi działaniami Stowarzyszenie wypełnia zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencji Berneńskiej). Jesteśmy członkiem międzynarodowego związku stowarzyszeń European Green Belt Association, Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji „Polska wolna od GMO" oraz Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym. Współpracujemy też z organizacją The Fisheries Secretariat (FISHSEC).


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE