Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 21.08.2023
  • 0 
  • 0 
Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi

Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi
  • Obszar tematyczny: ochrona środowiska
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji personelu białoruskich organizacji pozarządowych i Federacji Zielonych "GAJA" w zakresie najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie stosowanych w Polsce i Białorusi, pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania w warunkach pandemii oraz opracowanie wspólnego, polsko-białoruskiego kodeksu dobrych praktyk rolniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń i odorantów w wyniku działalności rolniczej. Zaplanowane działania obejmują: webinarium nt. roli NGO'sów w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Białorusi, seminaria w celu wypracowania wspólnego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, konsultacje na rzecz białoruskich NGO'sów w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji sektora pozarządowego realizującego działania w zakresie ochrony środowiska w działalności rolniczej oraz wspierania modelu rolnictwa zrównoważonego, doposażenie sprzętowe w związku z wykorzystaniem komunikacji zdalnej i narzędzi cyfrowych w ramach realizowanej działalności oraz wyposażenia w środki ochrony osobistej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 organizacji białoruskich oraz wizytę studyjną w modelowym gospodarstwie ekologicznym w Polsce. Projekt przyczynić ma się do podniesienia jakości i zwiększenia zasięgu działalności pozarządowych organizacji w Białorusi, w oparciu o narzędzia do pracy zdalnej.

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE