Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 14.02.2024
  • 0 
  • 0 
Pomoc psychologiczna dla młodzieży (13-16 lat) i ich matek z Szostki i Głuchowa w obwodzie sumskim, mieszkańców strefy działań wojennych w Ukrainie

Pomoc psychologiczna dla młodzieży (13-16 lat) i ich matek z Szostki i Głuchowa w obwodzie sumskim, mieszkańców strefy działań wojennych w Ukrainie
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Mieszkańcy stref konfliktów są narażeni nm.in. na zagrożenie życia i bezpieczeństwa. W rodzinach, dochodzi do rozerwania więzów społecznych, na skutek przesiedleń, udziału w walkach czy śmierć członków rodziny. Szczególnie wrażliwą grupą jest młodzież, dodatkowo przechodzące proces dojrzewania. Matki, pozostają spoiwem i gwarantem stabilizacji, często nie mają wiedzy i narzędzi jak radzić sobie z problemem traumy. Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych (nastolatków i ich matek) w Szostce i Głuchowie, zamieszkałych w strefie działań wojennych. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedze i narzędzia jak radzić sobie z traumą, agresją i relacjami rówieśniczymi. Matki zdobędą wiedzę pomagającą przejść im i ich dzieciom traumę konfliktu. Partner - Organizacja ПТАХА. „Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” Materiały do pobrania: https://civicportal.org/files/publikacje/files/131_ulotka___projekt_psychologiczny___1.jpg

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE