Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 19.12.2023
  • 0 
  • 0 
(nie)WIDZIALNI - kampania społeczna na rzecz zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w Gori / „უხილავი! - სოციალური კამპანიაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვისგორში“.

(nie)WIDZIALNI - kampania społeczna na rzecz zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w Gori / „უხილავი! - სოციალური კამპანიაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვისგორში“.
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
Celem projektu była realizacja działań na rzecz zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami (OzN) – jednej z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych w Gruzji. Poprzez szereg działań, przygotowanie i realizacje kampanii społecznej „(nie)WIDZIALNI”, wybór bohaterek i bohaterów kampanii- OzN, stworzenie autorskich murali w przestrzeni miasta, prezentujących OzN oraz ich potrzeby i problemy, reportaże radiowe, broszury, ulotki i plakaty oraz warsztaty dla mieszkanek i mieszkańców Gori, chcemy zaakcentować prawo OzN do bycia pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, życia w godnych warunkach, pracy, edukacji, zabawy, realizowania swoich pasji. Jednocześnie naszym celem jest zainspirowanie samych osób z niepełnosprawnościami do podjęcia zmian we własnym życiu. Do wyjścia z domu i stania się widzialnymi. Partner projektu: Welfare and Development Center w Gori / გორის "კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი" Wzmianki w lokalnych mediach: https://fb.watch/q10j7U9A_B/ https://fb.watch/q10c3cmvlI/

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE