Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 24.04.2022
 • 0 
 • 0 
Czysty Głuchów - kampania społeczna na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców

Czysty Głuchów - kampania społeczna na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców
 • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Ukraina
Opis projektu
Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka. Racjonalna gospodarka odpadami to konieczność, a sukces selektywnego zbierania odpadów wiąże się z zaangażowaniem społeczności lokalnych, co z kolei powinno być przejawem postawy obywatelskiej. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Głuchowa w tematyce segregacji odpadów komunalnych i dbałości o środowisko naturalne. Ukraina jest na początku procesu legislacyjnego i organizacyjnego dotyczącego odbioru i utylizacji odpadów. Przed społeczeństwem ukraińskim stoją wyzwania edukacyjne i organizacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów. Szereg działań jakie zaplanowaliśmy z projekcie ma na celu przekazanie doświadczeń i transfer wiedzy jaką zdobyły polskie organizacje pozarządowe i aktywiści społeczni działający na rzecz ochrony środowiska w tym na temat segregacji odpadów. W ramach projektu przygotujemy kampanię społeczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów, przeszkolimy aktywistów ekologicznych. Wzmocnimy potencjał merytoryczny nauczycieli ze szkół w Głuchowie, dzięki czemu będą oni mogli prowadzić lekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące sposobów oraz znaczenia zbiórki i segregacji odpadów dla człowieka i środowiska. Te działania w przyszłości wpłyną na sytuację i kształtowanie gospodarki odpadami w mieście.

Tagi

Partnerzy projektu
 • Общественная организация ПТАХА; Національний заповідник «Глухів»; Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Чистий Глухів - соціальна кампанія з підвищення екологічної свідомості жителів

 • Тематическая область: общественные, социальные проблемы
 • Страны, в которых реализуется проект:
  • Украина
Описание проекта

Теги

Партнеры проекта
 • Общественная организация ПТАХА; Національний заповідник «Глухів»; Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE