Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 06.07.2022
  • 0 
  • 0 
“Wspólny świat - wsparcie Welfare and Development Center w Gori w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami”/ “საერთო სამყარო - გორის „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის“ მხარდაჭერა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობისას"

“Wspólny świat - wsparcie Welfare and Development Center w Gori w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami”/ “საერთო სამყარო - გორის „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის“ მხარდაჭერა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობისას"
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
Celem projektu było wsparcie WDC w pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Poprzez szereg szkoleń i wizyt studyjnych w Polsce nie tylko wyedukowaliśmy w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, nowoczesnych technik terapeutycznych i metod aktywizacji zawodowej, ale także zainspirowaliśmy beneficjentów projektu do przeprowadzenia zmian w najbliższym otoczeniu, usystematyzowania współpracy WDC z Urzędem Miasta w Gori oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dążenia do społecznych i systemowych zmian z zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej dla ON oraz działań w zgodzie z przyjętą przez Gruzję Konwencją ONZ o Prawach ON. Celem było również pokazanie jak ważna dla wprowadzenia zmiany jest współpraca organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem; jak ważne są wspólne dążenia do zmian systemowych; jak ważne jest angażowanie do działań samych osób z niepełnosprawnościami i oddawanie im głosu. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu
  • Welfare and Development Center w Gori

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE