Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 30.03.2021
  • 0 
  • 0 
Wsparcie Welfare and Development Center w Gori, Gruzja w czasie pandemii COVID-19 / „გორის „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის“ მხარდაჭერა, საქართველო კოვიდ-19-ის პანდემიის პერიოდში“

Wsparcie Welfare and Development Center w Gori, Gruzja w czasie pandemii COVID-19 / „გორის „კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის“ მხარდაჭერა, საქართველო კოვიდ-19-ის პანდემიის პერიოდში“
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
W Gruzji pandemia COVID-19 pogłębiła trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami, którzy podczas przymusowej kwarantanny zostali odcięci od wszelkich usług oraz wsparcia instytucjonalnego. Zamknięte zostały wszystkie ośrodki terapeutyczne. Projekt miał na celu wsparcie kadry Welfare and Development Center w Gori, w zakresie przygotowania ośrodka do ponownego jego otwarcia i zapewnienia bezpiecznego powrotu podopiecznym. Uruchomiliśmy szwalnię, w której 3 osoby uszyły ok. 4000 maseczek ochronnych, a następnie rozdystrybuowały je wśród podopiecznych ośrodka i kadry. Zrealizowaliśmy także kampanie na temat bezpieczeństwa ON w czasie pandemii COVID-19. Ważnym elementem działań projektowych było zorganizowanie 15 czterogodzinnych spotkań kadry WDC z ekspertami z Polski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania, w czasie pandemii organizacji działających na rzecz ON oraz pracy z podopiecznymi z wykorzystaniem metod pracy zdalnej. czas realizacji projektu: 01.20.2020-28.02.2021

Partnerzy projektu
  • Welfare and Development Center w Gori, Gruzja

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE