Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 19.02.2023
  • 0 
  • 0 
Wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji fizjoterapeutycznej w Gruzji - edycja II

Wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji fizjoterapeutycznej w Gruzji - edycja II
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
II edycja zakończonego sukcesem projektu zrealizowanego w III.2022. W niespełna 3,7mln. Gruzji żyje ponad 125tys. osób z niepełnosprawnością, w tym 10tys. dzieci (dane Ministerstwa Zdrowia). Realna liczba niepełnosprawnych jest dużo wyższa. Kulturowo uwarunkowany wstyd z powodu narodzin niepełnosprawnego dziecka sprawił, że dzieci (a później dorośli) byli wyłączeni z życia społecznego, ukrywani w domach. Podejście to zmienia się wraz z pojawieniem się ośr. rehabilitacyjnych i opieki społecznej. Ich oferta ma zróżnicowaną jakość, rehabilitacja jest raczej na niskim poziomie. Oferują ją głównie NGO i obejmuje głównie dzieci (państwo finansuje tylko rehabilitację dzieci). Nie ma systemu podyplomowego kształcenia fizjoterapeutów. Projekt ma na celu transfer wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej rehabilitacji i wsparcie gruzińskich fizjoterapeutów w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym Kamilianów w Tbilisi w 2023 roku. W ramach projektu podejmujemy zatem następujące działania: 1. Szkolenie z anatomii palpacyjnej, 2. Superwizja ze stosowania anatomii palpacyjnej i terapii manualnej z konsultacjami dla 12 pacjentów Ośrodka, 3. Kampania informacyjna, 4. Pomoc dla lokalnej ludności. Zamiana jaką pragniemy z Partnerem osiągnąć to wzrost dostępności wysokiej jakości nieodpłatnej opieki rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Gruzji dzięki podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności gruzińskich fizjoterapeutów i wzrost świadomości na temat możliwości nowoczesnej fizjoterapii wśród fizjoterapeutów i pacjentów. W przeciągu ostatnich 10 lat rehabilitacja w Polsce przeszła ogromną transformację. Powstały nowe kliniki na światowym poziomie, nowoczesne metody i kursy dostępne są na wyciągnięcie ręki, powstały uregulowania prawne zawodu (Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty), mamy aktualny dostęp do wiedzy, badań naukowych, kursów, kongresów i konferencji-jest to praktycznie nieograniczone. Druga dekada XXI wieku to okres boom’u szkoleniowego, który zaczerpnął swoje podstawy z niepodważalnych metod i kursów typu PNF, Bobath, Cyriax, czy Kaltenborn-Evjenth. Przez ostatnie 10 lat na ich bazie powstały kolejne szkoleniahybrydy, a także całkiem nowe podejście do terapii z pacjentem. Nowoczesna rehabilitacja kompletnie zmieniła nurt: z twardej pracy strukturalnej, na terapię tkanek miękkich, techniki powięziowe, czy celowany trening funkcjonalny. Aktualnie, zamiast tradycyjnych metod pracy z pacjentem, wielu fizjoterapeutów wybiera jednak krótkie szkolenia sprecyzowane na danym problemie lub kursy łączące techniki strukturalne z funkcjonalnymi. Uważamy, że taki trend z roku na rok będzie się pogłębiać. Zdecydowaną przyszłością są kursy ukierunkowane na dobrą diagnostykę, wnioskowanie kliniczne i szukanie przyczyny problemu oraz funkcjonalną pracę z pacjentem. \ Fizjoterapeuta przyszłości to również empatyczny przewodnik w powrocie do zdrowia. Taki nowoczesny kierunek rozwoju fizjoterapii chcemy promować w Gruzji, gdzie praktycznie nie ma dostępu do żadnych kursów praktycznych w tej dziedzinie.

Partnerzy projektu
  • Zakon Kamilianów Filia w Gruzji

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE