Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 29.04.2022
 • 0 
 • 0 
Wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji fizjoterapeutycznej w Gruzji

Wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji fizjoterapeutycznej w Gruzji
 • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Gruzja
Opis projektu
Zrealizowany projekt był partnerskim przedsięwzięciem Fundacji Spine i Zakonu Braci Kamilianów w Gruzji. Realizowany był w okresie od stycznia do marca 2022 roku w Tbilisi w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym Kamilianów – obecnie najnowocześniejszym ośrodku świadczącym nieodpłatną rehabilitację w Gruzji. Celem projektu było wsparcie osób niepełnosprawnych w Gruzji poprzez przekazanie wiedzy i doświadczenia przez polskich fizjoterapeutów i trenerów w zakresie nowoczesnych metod w fizjoterapii. Przeszkolonych zostało 12 fizjoterapeutów Ośrodka oraz przeprowadzono konsultacje dla 20 pacjentów Ośrodka Kamilianów. Przeprowadzone kursy: kurs Anatomii palpacyjnej oraz szkolenie z zastosowania USG w pracy z pacjentem. Ośrodek otrzymał również materiały dydaktyczne, w tym atlasy anatomii i modele anatomiczne. Ze środków projektu zakupiono również sprzęt do pracy z pacjentem. Potrzeby w zakresie kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów w Gruzji zachęcają do kontynuacji projektu.

Partnerzy projektu
 • Zakonu Braci Kamilianów w Gruzji

Supporting of development of modern education of phisioterapists in Georgia

 • Thematic field: social and social security issues
 • Countries where project is being implemented:
  • Georgia
Project description
The implemented project was a partnership between Spine Foundation and the Order of Camillian Brothers in Georgia. It was implemented from January to March 2022 in Tbilisi in the Kamilian Medical and Rehabilitation Center - currently the most modern center providing free rehabilitation in Georgia. The aim of the project was to support people with disabilities in Georgia through the transfer of knowledge and experience by Polish physiotherapists and trainers in modern methods of physiotherapy. 12 physiotherapists of the Centre were trained and consultations for 20 patients of the Kamilian Centre were held. Courses were conducted: a course in palpation anatomy and a training in the use of ultrasound in work with patients. The Center also received teaching materials, including anatomy atlases and anatomical models. Equipment for patient work was also purchased with project funds. The needs for post-graduate education for physiotherapists in Georgia encourage the continuation of the project. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Project partners
 • Zakonu Braci Kamilianów w Gruzji

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE