Loading...
FUNDACJA SPINE
FOUNDATION SPINE
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 30A LOK.11, 10-229 OLSZTYN, Polska

Strona www: https://spine.com.pl

Forma prawna: Fundacja

Misja Fundacji: poprawa jakości życia beneficjentów Fundacji Celem statutowym Fundacji jest działalność: fizjoterapeutyczna, usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej, w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa, w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, wychowawcza, szkoleniowa, kulturalna i rozrywkowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na ochronie środowiska, dobroczynna i opiekuńcza, międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej, wspierająca powstawanie i rozwój działalności gospodarczej, polegająca na realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej.


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE