Loading...
Fundacja Civis Polonus
Civis Polonus Foundation
Фонд Цивис Полонус
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Bagatela 10/43a i 47, 00-585 Warszawa, Polska

Strona www: https://civispolonus.org.pl/

Forma prawna: fundacja

Celem fundacji jest rozwijanie postaw i umiejętności obywatelskich umożliwiających każdej osobie - niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zasobów - na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Naszą misję realizujmy poprzez wdrażanie projektów, które dają szansę na autentyczną i znaczącą partycypację w życiu publicznym: szkolnym, lokalnym, krajowym, europejskim. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa, demokracji, przemian kulturowych. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań, tak by były one adekwatne do aktualnych wyzwań. Doceniamy wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenia rzecznictwa w obszarze edukacji obywatelskiej. Jesteśmy członkami sieci organizacji społecznych, koalicji na rzecz lepszej edukacji.


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE