Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 30.10.2023
  • 0 
  • 0 
Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie

Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Projekt „Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności w Ukrainie” jest następstwem kilkuletniej współpracy Fundacji Civis Polonus z partnerami z różnych części Ukrainy. Ten projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa oraz organizacją pozarządową Unikalna Kraina ze Żmerynki. W projekcie poszerzono do 19 liczbę członków koalicji na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej w Ukrainie – przedstawicieli szkół organizacji i centrów kształcenia nauczycieli. Przeszkolono ich i przygotowano do prowadzenia działań rzeczniczych. W projekcie na stronie Demokratycznej szkoły – programu wsparcia reform oświatowych w Ukrainie utworzono podstronę dotyczącą samorządności uczniowskiej z materiałami dla nauczycieli i uczniów https://www.schools-for-democracy.org/student-self-government. Opracowano i wdrożono program kursu rozwijającego kompetencje nauczycieli z zakresu samorządności uczniowskiej. W ramach projektu przeprowadzono 32 spotkania/szkolenia w różnych częściach Ukrainy, promujące opracowaną przez uczestników koalicji „Kartę demokratycznego samorządu uczniowskiego w Ukrainie”, stronę internetową dla nauczycieli i uczniów oraz kurs dla nauczycieli. W spotkaniach udział wzięło 272 uczniów i 751 nauczycieli.

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE