Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 28.06.2019
  • 0 
  • 0 
Działania edukacyjne organizacji pozarządowych - Przydatne ćwiczenia

Działania edukacyjne organizacji pozarządowych - Przydatne ćwiczenia
  • Autor/wydawca: Ewa Bracha / Fundacja Edukacja dla Demokracji
Opis publikacji
Każdy trener dysponuje bagażem stosowanych metod, które pomagają mu osiągnąć zaplanowane cele. Przedstawiam kilka metod, które sama często stosuję. Podzieliłam je na dwie grupy, uwzględniając cele, jakie chcemy osiągnąć. Pierwsza to ćwiczenia pomagające analizować i rozwiązywać problemy. Druga grupa to przykłady ćwiczeń, które służą ewaluacji pracy trenera.

Licencja

Języki wydania
  • polski

Образовательная деятельность неправительственных организаций Основы работы тренера

  • Автор/издатель: Ewa Bracha / Fundacja Edukacja dla Demokracji
Описание публикации
Представляемая работа является результатом 17-летнего опыта образовательной деятельности в неправительственной организации, а также сотрудничества с другими неправительственными организациями Польши, Литвы, Молдовы, России и Ук- раины. Рассматриваются вопросы внутренней (направленной на членов, сотрудников организации), а также внешней (обращенной к избранным группам получателей) образовательной роли неправительственных организаций. Даны рекомендации относительно организационных аспектов обучения и налаживания эффективного взаимодействия между организаторами, ведущими и участниками. https://issuu.com/edudemo/docs/osnovy_raboty_trenera

Лицензия

Языки издания
  • русский

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE