Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 28.06.2019
  • 0 
  • 0 
Partnerstwo - konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo - konieczność czy potrzeba?
  • Autor/wydawca: Damian Hamerla, Ewa Konczal, Anna Obem, Arkadiusz Borysiewicz, Tomasz Pietrek / Fundacja Edukacja dla Demokracji
Opis publikacji
Coraz częściej obserwujemy współpracę organizacji pozarządowych z podmiotami z różnych sektorów: samorządami (różnych szczebli), przedsiębiorcami czy też innymi organizacjami. Mimo wzrostu ilości wspólnych inicjatyw międzysektorowych, dobrych przykładów wciąż ze świecą szukać. Zdarza się bowiem, że współpraca podmiotów z różnych sektorów jest, bo formalnie „być musi”. Faktycznie jednak, każdy z „partnerów” samodzielnie realizuje zaplanowane w ramach określonego projektu zadania, do których wykonania się zobowiązał. Partnerstwo jest fikcją, ponieważ funkcjonuje jedynie na papierze. Dlatego warto zastanowić się nad wspólnymi działaniami, które - realizowane w autentycznie partnerski sposób - pozwolą lepiej i skuteczniej zaspakajać różne potrzeby społeczne, na rzecz których te działania są podejmowane. Zatem, czy współpraca musi być tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, czy może być także przyjemnością dla obu stron i prawdziwą szansą na poprawę rzeczywistości.

Licencja

Języki wydania
  • polski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE