Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 30.10.2023
 • 0 
 • 0 
Wsparcie integracyjne i łagodzenie skutków wojny wśród ukraińskiej ludności cywilnej w Polsce i obwodzie wołyńskim

Wsparcie integracyjne i łagodzenie skutków wojny wśród ukraińskiej ludności cywilnej w Polsce i obwodzie wołyńskim
 • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Ukraina
Opis projektu
Projekt pomocowy skierowany do ukraińskich migrantek i migrantów przebywających w Polsce oraz do ukraińskiej ludności cywilnej zamieszkującej w obwodzie wołyńskim. W ramach projektu zorganizowane zostało wsparcie, którego celem było zmniejszenie negatywnych skutków wojny wśród ukraińskich migrantów w Polsce i ludności cywilnej w Ukrainie. Osoby z Ukrainy przebywające w Polsce miały możliwość wzięcia udziału w kursach języka polskiego zorganizowanych w Szczecinie i Kwidzynie. W przypadku ludności cywilnej pozostałej w Ukrainie wsparcie skierowane zostało do 7 gromad w obwodzie wołyńskim. Wspólnie z partnerami projektu zakupiliśmy gaśnice i butle na wodę, które przekazane zostały jako wyposażenie do schronów w 16 szkołach zlokalizowanych w obwodzie wołyńskim. Ponadto mieszkańcy tej części Ukrainy oraz osoby przesiedlone do tego obwodu skorzystały z wsparcia psychologicznego oferowanego w okresie lipiec - wrzesień 2023 r. Zorganizowaliśmy 14 otwartych spotkań z psycholożką (12 spotkań "na żywo" oraz 2 spotkania online). Ponadto 40 kobiet objętych zostało szerszym wsparcie poprzez udział w spotkaniach grupy wsparcia psychologicznego.

Partnerzy projektu
 • Stowarzyszenie Samorządu Lokalnego "Przybuże"
 • Agencja Rozwoju Regionalnego "Przybuże"

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE