Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 30.11.2021
 • 0 
 • 0 
„Akademia rozwoju lokalnego dla samorządów z obwodu wołyńskiego”

„Akademia rozwoju lokalnego dla samorządów z obwodu wołyńskiego”
 • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie samorządu lokalnego
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
Opis projektu
W okresie 02.08.2021 – 31.05.2022 realizujemy projekt „Akademia rozwoju lokalnego dla samorządów z obwodu wołyńskiego” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.Działania projektu skierowane są do siedmiu gromad z obwodu wołyńskiego: 1. miasto Nowowołyńsk 2. miasto Włodzimierz-Wołyński 3. miasto Uściług 4. Litowezka TG 5. Poromiwska TG 6. Wyszniwska TG 7. Hołownenska TG Celem głównym projektu jest przygotowanie wspomnianych gromad do przygotowywania strategii rozwoju samorządu w modelu partycypacyjnym w oparciu o doświadczenia polskich JST. Projekt zakłada realizację następujących działań: – wizytę studyjną w gminie Hrubieszów (województwo lubelskie) – trzydniowe warsztaty dla 14 urzędników z gromad zaproszonych do projektu nt. budowania strategii rozwoju w oparciu o partycypacyjny model tworzenia tego dokumentu; – spotkania informacyjne dla radnych gromad oraz przedstawicieli biznesu i lokalnych organizacji pozarządowych nt. ich roli w budowaniu strategii rozwoju samorządu; – warsztaty online, których celem będzie zbudowanie katalogu danych do opracowania diagnoz stanu obecnego samorządów biorących udział w projekcie; – przygotowanie podręcznika dot. tworzenia i roli strategii rozwoju w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego; – spotkanie podsumowujące projekt.

Partnerzy projektu
 • Gmina Hrubieszów
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE