Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 13.09.2023
  • 0 
  • 0 
Kształcenie uzbeckich specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami

Kształcenie uzbeckich specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Uzbekistan
Opis projektu
Projekt był kontynuacją działań z 2021 roku. Skierowany był do specjalistów zajmujących się wsparciem i ochroną osób doświadczających przemocy domowej w Uzbekistanie. Lokalnym partnerem projektu było NGO Mehrzon z Fergany. Przeprowadzono 3 spotkania Seminarium Eksperckiego online. Były one prowadzone przez polska ekspertki. Ich tematyka dot. przemocy wobec dzieci, osób. starszych i z niepełnosprawnością. W Ferganie zorganizowano szkolenie dla osób zawodowo włączonych w system przeciwdziałania przemocy domowej. Dot. one podstaw pracy z grupami szczególnie narażonymi na przemoc. Ważnym elementem projektu było spotkanie – okrągły stół łączący przedstawicieli samorządy, org. pozarządowych i mediów. Tematem dyskusji była wymiana doświadczeń polskich i uzbeckich specjalistów.

Partnerzy projektu
  • NGO Mehrzhon

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE