Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 13.09.2023
  • 0 
  • 0 
Rozwój gruzińskiego sytemu szkoleń nauczycieli i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i seksualnej wobec dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozwój gruzińskiego sytemu szkoleń nauczycieli i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i seksualnej wobec dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
Opis projektu
Projekt był kontynuacją zeszłorocznych działań Fundacji HumanDoc w ramach programu RITA. Korzystał on z opracowanych i akredytowanych przez Ministerstwo Edukacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w formie kursu e-learning owego. Działania zostały rozszerzone o kwestie profilaktyki przemocy seksualnej, która obok przemocy domowej jest jednym problemów z którym, nie radzi sobie gruziński system oświaty. Kurs e-learningowy otrzymał nowy moduł dot. wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Projekt bazował na polskim doświadczeniu przekazywanym przez ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę m.in. podczas szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Ważnym elementem projektu były działania informacyjne dla szerokiego grona odbiorców. Miały one formę 4 webinarów prowadzonych przez polskich i gruzińskich specjalistów. Opracowano też poradnik dla profesjonalistów "Jak chronić dziecko przez wykorzystywaniem seksualnym,"

Tagi

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE