Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 25.07.2019
 • 0 
 • 0 
Girls into Global STEM

Girls into Global STEM
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Wielka Brytania
  • Szwecja
  • Cypr
Opis projektu
"Girls Into Global STEM" (czyli w skrócie GIGS) to program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami ze Szwecji, Polski, Cypru i Wielkiej Brytanii w latach 2016 – 2019, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Głównym celem programy było zachęcenie młodzieży, głównie dziewcząt, do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (ang. STEM – science, technology, engineering and maths – nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Jednym z zadań projektu, było stworzenie materiałów i dobrych praktyk dla nauczycieli, służących wzmacnianiu zainteresowania uczniów naukami ścisłymi (STEM), połączonego ze świadomością aktualnych tematów i wyzwań globalnych, oraz rozwijaniem kompetencji informatycznych (umiejętności w zakresie technologii cyfrowych). Wśród zagadnień opracowywanych w ramach programu znalazły się Cele Zrównoważonego Rozwoju (dotyczące m.in.: równość płci, czystej wody i energii, zrównoważonych miast oraz zmian klimatu): https://bit.ly/2K0EyrP. Jednym z efektów wspólnych działań jest zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych - merytorycznych i metodologicznych - dla nauczycielek i nauczycieli do wykorzystania w czasie lekcji lub zajęć dodatkowych z młodzieżą: http://www.gigstoolkit.com. Pośród materiałów edukacyjnych można znaleźć kurs online, e-booki stworzone podczas programu, zestaw ćwiczeń i eksperymentów oraz zbiór ciekawych inspiracji i materiałów. Materiałem podsumowującym wypracowane dobre praktyki będzie artykuł naukowy zbierający najefektywniejsze działania zachęcające uczniów, w szczególności dziewczęta, do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Partnerzy projektu
 • The University of Hull
 • Practical Action
 • Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-CARDET
 • University of Boras
 • de Ferrers Academy
 • The Grammar School, Nicosia
 • Sandgärdskolan

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE