Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 24.07.2019
 • 0 
 • 0 
W świat z klasą

W świat z klasą
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Anglia
  • Austria
  • Czechy
  • Francja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Szkocja
  • Węgry
  • Włochy
Opis projektu
"W świat z klasą" to międzynarodowy projekt pn. “Global Issues - Global Subjects” realizowany w latach 2017-2020 i dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, a także wsparty finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Działania w ramach projektu mają na celu wesprzeć nauczycieli i nauczycielki przedmiotów szkolnych (przede wszystkim języka polskiego, geografii, matematyki, etyki i religii) we włączaniu zagadnień edukacji globalnej (w tym migracji, zmiany klimatu, równości płci i Celów Zrównoważonego Rozwoju) w prowadzone przez nich lekcje. W ramach projektu powstały publikacje dostępne na stronie www: https://globalna.ceo.org.pl/publikacje/w-swiat-z-klasa/szkola-podstawowa: - "Edukacja globalna w szkole podstawowe - raport z badań"; - "Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej" - broszura metodyczna; - "Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w szkole podstawowej"; - "Edukacja globalna na zajęciach geografii w szkole podstawowej"; - "Edukacja globalna na zajęciach etyki w szkole podstawowej"; - "Edukacja globalna na zajęciach religii w szkole podstawowej"; - "Edukacja globalna na zajęciach matematyki w szkole podstawowej"; Nauczyciele i nauczycielki mogą również wziąć udział w kursie łączących moduły zamieszczone online z wsparciem mentorskim i warsztatami stacjonarnymi. Ci, którzy zdecydują się pracować z uczniami i uczennicami w formule projektowej - działając na rzecze Celów Zrównoważonego Rozwoju otrzymają rownież wsparcie metodyczne (plakaty, materiały online, warsztaty dla młodzieży).

Partnerzy projektu
 • Leeds Development Education Centre
 • Südwind - Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit
 • Arpok
 • Le Partenariat
 • People in Need
 • Humanitas
 • Scottish Development Education Centre
 • Anthropolis
 • ACS - Associazione di Cooperazione e Solidarietà

Global Issues - Global Subjects

 • Thematic field: education and upbringing
 • Countries where project is being implemented:
  • Poland
  • Anglia
  • Austria
  • Czechy
  • Francja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Szkocja
  • Węgry
  • Włochy
Project description
Activities within the project are focused on developing national, subject specific teaching materials and providing training to support Global Citizenship in key curriculum areas. There will be an overarching theme on how to explore sensitive global issues (such as migration, climate change, gender equality) and the UN Sustainable Development Goals within these activities. Further activity is focused on work with pupils, supporting them to take action on global issues which are important to them. The young people will raise awareness within their local communities about the sensitive global issues and Sustainable Development Goals.

Project partners
 • Leeds Development Education Centre
 • Südwind - Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit
 • Arpok
 • Le Partenariat
 • People in Need
 • Humanitas
 • Scottish Development Education Centre
 • Anthropolis
 • ACS - Associazione di Cooperazione e Solidarietà

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE