Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 28.06.2019
 • 0 
 • 0 
Polska i Białoruś na Via Regia

Polska i Białoruś na Via Regia
 • Obszar tematyczny: dziedzictwo kulturowe
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Białoruś
  • Polska
Opis projektu
Celem projektu „Polska i Białoruś na Via Regia” było promowanie współpracy polskich i białoruskich instytucji kultury oraz instytucji naukowych na rzecz upowszechnienia i ochrony dziedzictwa kultury. W ramach projektu 10 przedstawicieli białoruskich muzeów i instytucji kultury wzięło udział w tematycznej wizycie studyjnej, podczas której zapoznało się z dobrymi praktykami w zakresie polskich wzorców i doświadczeń w obszarze budowy i realizacji szlaków kulturowych jako narzędzia ochrony dziedzictwa kultury. Po powrocie z wizyty jej uczestnicy mieli czas na pracę własną, poświęconą poszukiwaniu materiałów dokumentujących białoruskie obiekty baroku wileńskiego. Białoruscy specjaliści otrzymali też dodatkowe wsparcie polskich ekspertów i wzięli udział w warsztatach „Organizacja działań kulturalnych wokół obiektów na szlakach kulturowych”. Zebrane materiały i informacje opracowane w toku pracy własnej posłużyły do przygotowania trójjęzycznej broszury (Przewodnika architektury barokowej na Białorusi na Via Regia) oraz rozbudowania strony internetowej drogibaroku.org. W ramach broszury i strony został wyznaczony odcinek Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Regia. Tematem wiodącym jest architektura baroku wileńskiego jako główna atrakcja kulturowa obszaru białoruskiej części Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz bezpośredni dowód transferu myśli artystycznej wzdłuż Via Regia. Projekt był kontynuacją działań lokalnych, realizowanych przez FED od 2008 roku i skierowanych na pobudzanie rozwoju lokalnego w oparciu o dziedzictwo kulturowe baroku na historycznym Śląsku z wykorzystaniem idei szlaków kulturowych. Koordynatorką projektu była Natalia Kertyczak. Projekt był realizowany w partnerstwie z Zamkiem w Mirze (http://www.mirzamak.by). Projekt był współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania polsko - białoruskie.

Partnerzy projektu
 • Projekt był realizowany w partnerstwie z Zamkiem w Mirze (http://www.mirzamak.by

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE