Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 28.06.2019
  • 0 
  • 0 
Białoruski szklak barokowy Białoruś północno-wschodnia na Via Regia

Białoruski szklak barokowy Białoruś północno-wschodnia na Via Regia
  • Autor/wydawca: Tekst: Wojciech Boberski (noty o obiektach), Michał Kurzej (wstęp) /Fundacja Edukacja dla Demokracji
Opis publikacji
Via Regia – to od XIV wieku droga handlowa łącząca Hiszpanię z krajami Europy Wschodniej,a także główny trakt handlowy łączący Kraków, Wielkie Księstwo Litewskie z Moskwą. To również droga wymiany idei pomiędzy Zachodem i Wschodem. Tą drogą na teren Wielkiego Księstwa przybywali artyści ze Śląska, Czech oraz z północnych Włoch, zwłaszcza z rejonu jeziora Como, przynosząc nowe idee artystyczne, wywodzące się z najlepszych realizacji architektonicznych na ziemiach tych artystów. Broszura „Białoruski szlak barokowy. Białoruśna Via Regia” jest próbą tematycznego spojrzenia na białoruski odcinek Via Regia oraz kwestię architektury sakralnej tego obszaru, będącą unikalnym wyróżnikiem tych terenów w europejskiej przestrzeni kulturowej.

Tagi

Licencja

Języki wydania

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE