Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 24.04.2020
  • 0 
  • 0 
Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim

Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim
  • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie samorządu lokalnego
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Projekt „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” ma na celu przygotowanie przedstawicieli władz samorządowych połączonych gromad do większego zaangażowania lokalnej społeczności w proces współdecydowania. Planowane w projekcie działania w sposób kompleksowy przygotują władze lokalne i pracowników administracji samorządowej z 8 połączonych gromad tj. Owadniwska, Zariczańska i Zymniwska (rejon włodzimierski), Łytoweska, Pawliwska i Poromiwska (rejon iwanicki) oraz Golowneńska i Wyszniwska w rejonie lubomelskim do przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Realizacja działań projektu w poszczególnych gromadach pozwoli im na wejście do zdecentralizowanej i samorządowej Ukrainy. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla władz, pracowników administracji i liderów ngo’sow dot. praktyki i idei konsultacji społecznych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie modelowych projektów uchwał ws. procedury i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Podsumowaniem projektu będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy uzyskanej w czasie działań poprzez przeprowadzenie pokazowych konsultacji społecznych w gromadach biorących udział w projekcie. Równolegle do prowadzonych działań eksperci zaangażowani w projekt wezmą udział w tłumaczeniu podręcznika konsultacji społecznych którego autorem jest śp. Zbigniew Zychowicz, autorytet w kwestii rozwoju partycypacji społecznej, z inicjatywy którego kilkadziesiąt samorządów z woj. zachodniopomorskiego wprowadziło u siebie uchwały ws. konsultacji społecznych w sprawach nieobligatoryjnie wynikających z przepisów prawa. Podręcznik będzie mieć uniwersalny charakter dzięki czemu będzie on mógł stanowić wsparcie dla wszystkich ukraińskich samorządów.

Partnerzy projektu
  • Асоціація місцевого самоврядування Прибужжя

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE