Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 24.04.2020
 • 0 
 • 0 
Dostosowanie do ukraińskich warunków i wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w mieście Browary i rejonie Humańskim

Dostosowanie do ukraińskich warunków i wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w mieście Browary i rejonie Humańskim
 • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie samorządu lokalnego
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Ukraina
Opis projektu
Głównym celem planowanego projektu jest wdrożenie w 2-óch ukraińskich samorządach wybranych rozwiązań opisanych w "Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych". Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wdrożenie w mieście Browary (obwód Kijowski) i rejonie Humańskim (obwód Czerkaski) modelowych rozwiązań współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Osiągnięcie założonych rezultatów projektu wpłynie na rozwój współpracy jst-ngo co przełoży się na rozwój sektora pozarządowego oraz bezpośrednio przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców w tych samorządach. Organizacje pozarządowe, które staną się faktycznym partnerem samorządów lokalnych będą miały realne możliwości włączenia się w proces tworzenia polityk publicznych w samorządach, które wezmą udział w projekcie. Efektem tego procesu będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tych samorządach co w konsekwencji doprowadzi do powstania w nich partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem.

Partnerzy projektu
 • Уманський район (obwód czerkaski - Ukraina)
 • місто Бровари (obwód kijowski - Ukraina)

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE