Loading...
  • Ogłoszenie organizacji
  • Opublikowano: 03.03.2023
Konkurs grantowy RITA - Przemiany w regionie, wiosna 2023

Kogo poszukujemy?
Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Do czego?

Zapraszamy do składania wniosków w edycji wiosennej konkursu grantowego na projekty partnerskie.

Projekty powinny przyczyniać się do
 długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.   

Minimalny wkład własny: 10% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Wysokość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości dofinansowania.


Skąd?
Inny

Na kiedy?
Szczegóły o naborze wniosków w edycji WIOSNA 2023 www.programrita.org/projekty-partnerskie
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE