Loading...
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: Wikielec 15e

Kraj: PL

Województwo: warminsko-mazurskie

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

Strona www: zspwikielec@wp.pl

Liczba uczniów: 180

Wiek uczniów: 3-14


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
W szkole realizowane są projekty z English Teaching, dodatkowo są organizowane dodatkowe zajęcia fizyczne, w Wikielcu mamy orlik i i dobrze prosperujący klub sportowy GKS Wikielec, zrzeszający duże grono w różnym wieku piłkarzy.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Najdłuższe Jezioro Jeziorak i związane z tym żeglarstwo z, Wyspa Wielka Żuława, coroczne fiesty balonowe, Zamek w Malborku oddalony od Wikieca 60 km.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Szkoły podstawowej. Konwersacje w języku angielskim nt. kultury i zwyczajów. Realizacja wspólnych projektów przez Fundację English Teaching. W dobie pandemii współpraca odbywałaby się Online. Wspólne działania proekologiczne i wymiana doświadczeń.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Agnieszka Jankowska

Email: agnieszka.jankowska77@wp.pl

Rola w szkole: nauczyciel języka angielskiego

Języki: angielski


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE