Loading...
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Shipyard – Centre for Social Innovation and Research
Фундацією „Лабораторія соціальних досліджень та інновацій «Сточня»
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, Polska

Strona www: https://stocznia.org.pl/

Forma prawna: Fundacja

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i doradztwa, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Szczególnie ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badaczami-akademikami oraz praktykami – urzędnikami i aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządowych.


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE