Loading...
Fundacja Linia Frontu
Frontline Foundation
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, Polska

Strona www: https://liniafrontu.org/

Forma prawna: Fundacja

Fundacja Linia Frontu powstała 9 lutego 2023 roku z siedzibą w Rzeszowie. Celem Fundacji jest: - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - wspieranie działalności charytatywnej, - propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. W czasie trwania wojny w Ukrainie zadaniem Fundacji Linia Frontu jest pomoc tym, którzy bronią Ukrainy na froncie przez dostarczenie niezbędnych sprzętów, m.in. samochodów, noktowizorów, dronów.


Ostatnio dodane projekty

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE