Loading...
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej
Society of Friends of the Korycin Land
Общество Друзей Корыцинской земли
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, Polska

Forma prawna: stowarzyszenie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej (TPZK) powstało w 2003 r., w celu realizacji działań na rzecz promocji i rozwoju gminy Korycin oraz województwa podlaskiego. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności w gminie Korycin realizując projekty podwyższając standard życia mieszkańców oraz wiedzy i zwiększenia świadomości o miejscu w którym żyją. TPZK pełni kluczową rolę w budowaniu oferty turystyczno-edukacyjnej w nowoutworzonej atrakcji turystycznej gminy: Parku Kulturowego w Milewszczyźnie. Powyższe działania koncentrują się w pierwszej kolejności na organizacji warsztatów edukacyjnych oraz wizyt studyjnych dziennikarzy z Polski i zagranicy. TPZK angażuje się we wszystkie działania i projekty realizowane przez gminę Korycin oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki.


Ostatnio dodane projekty

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE