Loading...
Fundacja CultureLab
CultureLab Foundation
Фонд CultureLab
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 3/24, 02-516 Warszawa, Polska

Strona www: http://tuptuptup.org.pl/

Forma prawna: Fundacja

Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE