Loading...
Centrum Kreatywności i Rozwoju Intelektualnego
Center of Creativity and Intellectual Development
Центр креативности и интеллектуального развития
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Nagirna 1, 58001 Chernivtsi, Ukraina

Strona www: https://www.facebook.com/bukcreative

Forma prawna: NGO

Celem organizacji jest wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, społecznego i gospodarczego na przestrzeni Ukrainy. Głównymi kierunkami działań są: wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego regionów poprzez aktywizację potencjału intelektualnego mieszkańców, tworzenie i promowanie skutecznych praktyk w zakresie edukacji, zarządzanie projektami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej i utrwalania zasad społeczeństwa prawnego; promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarki, nauki, edukacji i kultury; organizacja seminariów, forów, konferencji, szkoleń, szkół letnich, hackatonów, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze naukowo-edukacyjnym; przygotowywanie i publikowanie materiałów analitycznych, naukowych, edukacyjnych i informacyjnych; zaangażowanie młodego pokolenia w aktywność społeczną i samorozwojową. Realizujemy wszystkie projekty z pasją i wierzymy w to, co robimy.


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE