Loading...
Polski Zespół Humanitarny
Polish Humanitariam Team
Польская гуманитарная команда
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Żegiestów 29, 33-370 Muszyna, Polska

Strona www: http://pzh.org.pl/

Forma prawna: fundacja

Polski Zespół Humanitarny jest fundacją działającą na rzecz ratowania życia, zdrowia i godności osób potrzebujących, zwłaszcza z obszarów dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. Organizujemy i niesiemy pomoc najuboższym, osobom zmagającym się z wykluczeniem społecznym, ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych. Naszą misją jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz prowadzenie programów społecznych i edukacyjnych. Działamy tam, gdzie spotykamy się z biedą strukturalną i społeczną, na obszarach objętych konfliktem oraz tam, gdzie migrują ludzie obawiający się prześladowań w swoim kraju pochodzenia, zagrożenia życia, zdrowia lub wolności.


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE