Loading...
Fundacja PRZEkarpacie
Przekarpacie Foundation
Фонд Przekarpacie
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Obrońców Pokoju 3/1, 39-300 Mielec, Polska

Strona www: https://fundacja.przekarpacie.pl

Forma prawna: Fundacja

1 WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PROMOCJA NOWYCH TECHNOLOGII I WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI, POMOC W REALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INTERNETOWYCH, 2 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, STUDENTÓW, BEZROBOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EMERYTÓW, RENCISTÓW I WYKLUCZONYCH ZAWODOWO ORAZ PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ, 3 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR), POPRAWY STANU ŚRODOWISKA, PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, PRZECIWDZIAŁANIE MARNOTRAWIENIU ZASOBÓW NATURALNYCH I MINIMALIZOWANIE WPŁYWU PODMIOTÓW NA ŚRODOWISKO, 4 PROMOWANIE INTEGRACJI Z UNIA EUROPEJSKA, WSPIERANIE PROEUROPEJSKICH I PRODEMOKRATYCZNYCH POSTAW, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓLNOTY MIĘDZYNARODOWEJ, 5 WSPIERANIE ROZWOJU I AKTYWIZACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH, W TYM PROMOCJI REGIONÓW.


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE