Loading...

Poniższy regulamin dotyczy „Civicportalu – portalu współpracy międzynarodowej” znajdującego się pod adresem civicportal.org, prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zwanej na potrzeby niniejszego Regulaminu Civicportalem.

Właściciel i podmiot zarządzający Civicportalem nazywany jest Administratorem Civicportalu. Osoba korzystająca z Civicportalu nazywana jest Użytkownikiem.

 1. Każda osoba, korzystająca z Civicportalu, zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a rejestrując się na Civicportalu oświadcza, że zapoznała się z poniższymi warunkami i je akceptuje.
 2. Civicportal jest serwisem internetowym zarządzanym i prowadzonym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 9/11.
 3. Korzystanie z Civicportalu jest bezpłatne, bezwzględnym wymogiem jest natomiast zarejestrowanie się każdej osoby chcącej korzystać z jego zasobów. Rejestracja ma charakter indywidualny – zabronione jest korzystanie z konta innej osoby.
 4. Użytkownik ma prawo do pełnego wykorzystywania zasobów Civicportalu w trybie on-line, zabronione jest jednak pobieranie materiałów (elementów grafiki, rezultatów projektów i innej zawartości) jeśli dany materiał nie został oznaczony jako "do pobrania".
 5. Administrator Civicportalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z niej lub zawartych na niej informacji. Ryzyko z tytułu korzystania z Civicportalu ponosi wyłącznie jego Użytkownik
 6. Rejestrując się w Civicportalu, Użytkownik wyraża na zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Edukacja dla Demokracji, dla celów utworzenia i prowadzenia konta. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o następujących faktach:
  • Dane osobowe, podane w formularzu powyżej, będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika w Civicportalu, zgodnie z Art. 6 ust. 1 a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).
  • Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150.
  • Dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Civicportalu, poprzez wniesienie przez niego żądania usunięcia danych.
  • Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim.
  • Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do procesu rejestracji Użytkownika Civicportalu.
 7. Korzystanie z Civicportalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania z jakiegokolwiek względu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Civicportalu treści reklamowych dotyczących działań komercyjnych.
 9. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi Civicportalu przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania Użytkownika, podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.
 10. Administrator Civicportalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE