Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 13.09.2023
  • 0 
  • 0 
Przemoc domowa wobec dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością

Przemoc domowa wobec dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością
  • Autor/wydawca: Anna Wołoszczuk / Fundacja HumanDoc
Opis publikacji
Zawartość publikacji:

Przemoc wobec dzieci - Perspektywa prawna przemocy domowej - Cykl przemocy - Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie - Dziecko jako świadek przemocy - Zaburzenia emocjonalne u dzieci – świadków przemocy –Przemoc wobec osób starszych - Tabu przemocy wobec osób starszych - Najczęstsze formy przemocy wobec osób z starszych - Mity i stereotypy - Jak reagować? Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością - Pojęcie niepełnosprawności - Społeczna sytuacja osób niepełnosprawnych - Formy przemocy wobec osób niepełnosprawnych i jej skutki - Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi

Licencja
  • Creative Commons

Języki wydania
  • rosyjski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE