Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 20.01.2023
  • 0 
  • 0 
Rozwój systemu wsparcia osób ze spektrum autyzmu w Tbilisi (Gruzja)

Rozwój systemu wsparcia osób ze spektrum autyzmu w Tbilisi (Gruzja)
  • Autor/wydawca: Fundacja Pro Spe
Opis publikacji
Rozwój systemu wsparcia osób ze spektrum autyzmu w Tbilisi (Gruzja) to projekt realizowany przez Fundację Pro Spe i partnera z Gruzji - Zakon Posługujący Chorym (Kamilianie) Filia w Gruzji. Głównym działaniem projektowym był rozwój systemu pracy z osobami ASD w Ośrodku Ojców Kamilianów w Gruzji poprzez przekazanie wiedzy specjalistów z Polski z zakresu pomocy osobom z ASD z Polski. W działaniach zostały przeprowadzone: szkolenia dla 6 terapeutów z grupy liderów i 17 terapeutów z grupy podstawowej (podzielonych ze względu na stopień wiedzy o autyzmie). Dodatkowo przeprowadzono 15 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z ASD, które podlegały superwizji prowadzonej przez polskich specjalistów. Dzięki projektowi udało się podnieść kwalifikacje personelu pracującego z osobami z ASD, poszerzyć ofertę terapeutyczną w ośrodku w Tbilisi i w Akhalcikhle  oraz zapewniono wsparcie rodzin, w których występuje ASD


Licencja

Języki wydania

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE