Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 27.07.2022
  • 0 
  • 1 
PROJEKT PARTNERSKI GRUZJIA - TBILISI ,,Zapobieganie, Przeciwdziałanie, Zwalczanie-osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii COVID-19”

PROJEKT PARTNERSKI GRUZJIA - TBILISI ,,Zapobieganie, Przeciwdziałanie, Zwalczanie-osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii COVID-19”
  • Autor/wydawca: STOWARZYSZENIE "DAR SERCA"
Opis publikacji

,,Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji’’. 

Stowarzyszenie ,,Dar Serca’’ działa od 15 czerwca 2016 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego siedziba mieści się w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec w woj. Podlaskim.  Źródłem dofinansowania Stowarzyszenia są środki własne i darowizny.   

W 2022 roku Stowarzyszenie ,,Dar Serca’’ przystąpiło do realizacji pierwszego międzynarodowego projektu  pt. ,,Zapobieganie, Przeciwdziałanie, Zwalczanie-osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii COVID-19”. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie ,realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”. Dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł umożliwiło  pomoc  osobom potrzebującym poza granicami państwa a tym samym przyczyniło się do rozszerzenia działalności Stowarzyszenia Celem projektu jest transfer wiedzy z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym w dobie pandemii oraz przekazanie teoretycznych i praktycznych informacji pracownikom oraz mieszkańcom Schronisk ,,Barbare” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Tibilisi w Gruzji. Proponowane szkolenia teoretyczne i praktyczne   ułatwiły   wypracowanie właściwych metod i narzędzi  do  realizowania i interpretowania problemów osób z różnymi ograniczeniami. Ważnym punktem projektu  było przekazanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego w walce z pandemią np. koncentrator tlenu, pulsoksymetry, inhalatory  oraz przeszkolenie pracowników z ich obsługi. Nawiązanie współpracy i systematyczny kontakt z Fundacją Dobroczynną ,,Barbare” działającą na rzecz osób potrzebujących pomocy  pozwolił  wypracować wspólnie założone cele i ustalić kierunek współpracy w oparciu o problemy społeczne i socjalne z jakimi  mierzą się osoby potrzebujące wsparcia w Gruzji. Oczekiwanymi rezultatami działań jest podniesienie kompetencji personelu poprzez wymianę doświadczeń, jak i poszerzenie oferty gruzińskich ośrodków.  

 

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”


Licencja

Języki wydania

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE