Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 30.11.2021
  • 0 
  • 0 
Інформаційна брошура на тему польської «Моделі співпраці між державним управлінням та неурядовими організаціями»

Інформаційна брошура на тему польської «Моделі співпраці між державним управлінням та неурядовими організаціями»
  • Autor/wydawca: Tomasz Kowalik, Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
Opis publikacji

Нижче наведено опис публікації українською мовою

[PL] Broszura informacyjna przygotowana w języku ukraińskim pt. „Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, przygotowana przez Tomasza Kowalika (koordynatora projektu) i Irynę Kowalik (tłumaczkę projektu). Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące międzysektorowej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w oparciu o doświadczenia polskich samorządów i administracji publicznej.

Oddajemy w Państwa ręce dokument, który nie tylko pozwalam wam zrozumieć, jak w Polsce przebiega współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim pozwoli wykorzystać polskie doświadczenia w rozwijaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w waszych ukraińskich gromadach, rejonach i obwodach.

Jednak nasza broszura nie istniałaby bez wysiłków wielu osób i instytucji, które uczestniczyły w przygotowaniu oryginalnej polskiej wersji publikacji, dlatego pragniemy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie pt. „Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – opracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.

Życzymy ukraińskim odbiorcom broszury, aby służyła Państwu jako przewodnik i wyznaczała kierunki rozwoju Państwa współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pamiętajcie, że rozwój samorządu lokalnego wymaga skoordynowanej współpracy między organami samorządu terytorialnego, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

[UA] Iнформаційна брошура, підготовлена українською мовою на тему «Модель співпраці між державним управлінням та неурядовими організаціями», підготовлена Томашем Коваліком (координатором проєкту) та Іриною Ковалік (перекладачем проєкту). Брошура містить найважливішу інформацію про ведення міжгалузевої співпраці органів місцевого самоврядування з неурядовими організаціями на основі досвіду польських органів місцевого самоврядування та державного управління.

Ми представляємо вам документ, який дозволить не тільки зрозуміти, як відбувається співпраця ОМС та НУО у Польщі, але, насамперед, дозволить вам використати польський досвід у розвитку співпраці з неурядовими організаціями у ваших громадах, районах та областях, до якого ми вас закликаємо.

Однак нашої брошури не було б, якби не зусилля багатьох людей та установ, які брали участь у підготовці оригінальної польської версії Публікації, тому ми хочемо подякувати всім, хто брав участь у реалізації проєкту під назвою «Модель співпраці між державним управлінням та неурядовими організаціями - розробка та розповсюдження стандартів співпраці», співфінансованого Європейським Союзом з Європейського Соціального Фонду в рамках Операційної Програми Людський Капітал, Захід 5.4, Підзахід 5.4.1.

Бажаємо українським одержувачам брошури, щоб воно послужило вам вказівником та визначило напрямки розвитку вашої співпраці з неурядовими організаціями. Пам’ятайте, що розвиток місцевого самоврядування вимагає узгодженої співпраці органів місцевого самоврядування, бізнесу та неурядових організацій.


Licencja
  • Creative Commons „Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0)

Języki wydania
  • ukraiński

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE