Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 26.06.2019
  • 0 
  • 0 
Projekt od pomysłu do realizacji

Projekt od pomysłu do realizacji
  • Autor/wydawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Opis publikacji
Autor opracowania koncentruje się na klarownym, spójnym zaprezentowaniu szerokiej i wartościowej wiedzy z zakresu przygotowania, planowania i realizowania projektów o charakterze społecznym. Akcent położony na zarządzanie projektami miękkimi wynika z zamierzonego przez Autora wyboru ściśle określonego segmentu odbiorów publikacji – przedstawicieli NGO. Ponadto należy zauważyć, że duża liczba obecnie funkcjonujących jednostek III sektora skupia swoją uwagę na podejmowaniu aktywności społecznej, co z kolei wynika z ich działalności statutowej oraz specyfiki tych organizacji. Ich działania często bowiem wpisują się w formułę ekonomii społecznej. Publikacja „Projekt - od pomysłu do realizacji” ma charakter praktycznego przewodnika, w którym Czytelnicy, krok po kroku, mogą przeanalizować proces inicjowania, planowania, przygotowania i wdrażania projektu społecznego.

Tagi

Licencja

Języki wydania

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE