Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 16.04.2020
  • 0 
  • 0 
"Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji"

"Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji"
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
"Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji" (2018) - w ramach projektu odbywają się szkolenia i konsultacje dla młodzieży z regionów wiejskich w Gruzji. Program ma na celu wsparcie oddolnych inicjatyw młodzieżowych oraz rozwój motywacji do działań i kompetencji niezbędnych do aktywnego zaangażowania się na rzecz społeczeństwa lokalnego wśród młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu
  • NGO Kona (Gruzja)

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE