Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 11.11.2023
 • 0 
 • 0 
Edukacja samo-diagnozy raka piersi u młodzieży Kazachskiej

Edukacja samo-diagnozy raka piersi u młodzieży Kazachskiej
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Kazachstan
Opis projektu
Projekt był skierowany na przeniesienie polskich doświadczeń w profilaktyce raka piersi wśród młodzieży w Kazachstanie metodą samobadania w najbardziej zagrożonym regionie wskutek bliskości byłego poligonu nuklearnego w miejscowości Semiei. Poprzez wprowadzenie zajęć z samobadania piersi u studentów w Kazachstanie w dwóch partnerskich uczelniach przeszklono w ciągu trwania projektu 1328 osób - studentów i wykładowców. W ramach projektu najpierw odbyło się szkolenie dla 5 wykładowców z Kazachstanu na terenie Bydgoszczy z udziałem Centrum Onkologii, po czym szkolenie w 2 uniwersytetach Semei studentów i pracowników oraz po raz pierwszy zorganizowano Akademickie Dni Walki z Rakiem na terenie partnerskich uczelni. W ramach projektu partnerzy otrzymali makiety szkoleniowe i materiały edukacyjne niezbędne do realizacji tych działań w przyszłości w języku kazachskim i rosyjskim. Również w ramach projektu odbyły się wykłady polskich i kazachskich onkologów i wizyty pacjentek z zagrożeniem.

Partnerzy projektu
 • Uniwersytet Shakarim w Semiei
 • Uniwersytet Medyczny w Semiej
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE