Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 11.11.2023
  • 0 
  • 0 
Polsko-Kazachskie Regionalne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Ratownictwa

Polsko-Kazachskie Regionalne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Ratownictwa
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Kazachstan
Opis projektu
Projekt dotyczył przeniesienia współczesnych kompetencji Polaków z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) na mieszkańców miasta i regionu Aktobe w Kazachstanie. W wyniku projektu zostało stworzone i uruchomione pierwsze Polsko-Kazachskie Regionalne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Aktobe, wyposażone w niezbędny, współczesny sprzęt dla nauczania PPP. Centrum pracuje codziennie na terenie Uniwersytetu Żubanowa w Aktobe, a z jego usług mogą skorzystać wszystkie bez wyjątku organizacje miasta i regionu. Jednocześnie zostało przeprowadzone szkolenie dla 162 nauczycieli (instruktorów) szkół i uniwersytetów Aktobe i regionu, wyprodukowano materiały szkoleniowe w j. rosyjskim i kazachskim. Wkład własny projektu był solidarnie wniesiony przez wnioskodawcę i partnera. Projekt ma charakter multiplikacyjny, partnerzy planują znacząco poszerzyć działalność centrum na regiony, kategorie wiekowe i społeczne.

Partnerzy projektu
  • Uniwersytet Żubanowa w Aktobe

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE