Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 30.10.2023
 • 0 
 • 0 
Szkoły Plus = ośrodki aktywności społecznej w Ukrainie

Szkoły Plus = ośrodki aktywności społecznej w Ukrainie
 • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie trzeciego sektora
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Ukraina
Opis projektu
Zgodnie z harmonogramem projektu w dniach 7 – 17 lutego 2023 odbyła się w Nowym Sączu wizyta studyjna i warsztaty dla grupy 12 kobiet. Reprezentowały one trzy szkoły w okolicach Bolechowa (rejon Iwanofrankowski). Z każdej z partnerskich szkół przyjechała dyrektorka i 3 nauczycielki. W ciągu tego tygodnia poznały one mnóstwo aktywnych metod nauczania, zapoznały się z programem Public Achievement (PA) oraz nauczyły się jak założyć stowarzyszenie rodziców i nauczycieli, jak napisać projekt, jak znaleźć sponsorów i jak dokonać ewaluacji rezultatów. Na zakończenie uczestniczki wypełniły anonimową ankietę. Po ich powrocie do domu byliśmy cały czas w ciągłym kontakcie e-mailowym i asystowaliśmy im na każdym kroku. Wyniki są bardzo zadowalające. Aktywne metody nauczania były wszędzie stosowane i materiały przywiezione z Nowego Sącza wykorzystywane. Wszystkie trzy stowarzyszenia bardzo szybko się zarejestrowały, stworzyły swoje pierwsze projekty i są na etapie ich wdrażania. W każdej szkole działa grupa PA, a w jednej z nich nawet dwie grupy. Liceum w Huzjiv: NGO „Aktywni”. Projekt „Niezłomni”. Nasz cel: modernizacja boiska sportowego poprzez stworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego, komfortowego i bezpiecznego centrum zajęć wychowania fizycznego, sportu i gier rekreacyjnych dla młodzieży, zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i wzmocnienie ich zdrowia, przyciągnięcie jak największej liczby młodych ludzi z całego świata społeczności, jak to możliwe, do sportu. Powstałą tam też grupa PA „Świt”, która wykorzystywała w swej pracy metody poznane w Nowym Sączu. Nauczycielki prowadzące tę grupę pisały do nas: „Jako trenerzy grupy PA rozumiemy, że aby stworzyć przyjazny zespół, należy nauczyć dzieci racjonalnego i prawidłowego wyjścia z każdej sytuacji. Razem z dziećmi dyskutowaliśmy w grupach o sposobach rozwiązywania problemów i szukaliśmy sposobów rozwiązania konkretnych sytuacji.” Liceum w Tysiv: NGO „Kviz” („Quiz”). Projekt „Mediateka”. Cele: integracja ze wspólnotą europejską i światową;stworzenie bezpiecznej, innowacyjnej, pozbawionej barier przestrzeni do networkingu i ciekawej nauki. Projekt ma na celu umożliwienie szerokiego wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Grupa PA uznała, że dzieci chcą się uczyć języka angielskiego w bardziej praktyczny sposób i długich i ożywionych dyskusjach zaplanowała „English Fridays” w szkolnej stołówce. Liceum w Poljanicy: NGO „Poljanicki Zespół Inicjatywny”. Projekt „Zdrowa żywność – zdrowe dziecko”. Cel: Utworzenie bloku żywieniowego/stołówki, w której dzieci mogły spokojnie zjeść posiłek dostarczony przez firmę cateringową. Do tej pory dzieci musiały być dowożone do i ze stołówki, która te posiłki przygotowywała. Zapewnienie transportu licznych grup było dla obu stron kłopotliwe i kosztowne. Powstały tam dwie grupy PA. Jedna Grupa dzieci pracuje nad urządzaniem świetlicy. Piszą do nas: „Uczniowie zespołu nazwali swoją grupę „Muzyka”, ponieważ lubią pracować i odpoczywać przy muzyce, odpoczynek kojarzy im się z muzyką. W grupie PA „Muzyka” pracuje 10 uczniów. Pracują nad rozwiązaniem problemu: „Brak miejsca do spędzania wolnego czasu w liceum”. Chcą urządzić ośrodek rekreacyjny na korytarzu liceum. Aby to zrobić, sporządzili plan swojej pracy, zdecydowali o lokalizacji i sporządzili szkic ośrodka rekreacyjnego. .” Kolejna grupa zaplanowała i zakończyła prace nad urządzaniem gabinetu pielęgniarki, którego do tej pory w szkole nie było. Ostatnim etapem była wrześniowa wizyta studyjna w Nowym Sączu. Z każdej szkoły partnerskiej przyjechała 1 nauczycielka i dwoje najbardziej aktywnych członków grupy PA. Uczniowie zostali zaproszeni do domów przez uczniów Splotu i przez cały tydzień byli pod opieką ich rodzin. Nauczycielki nocowały w Domu Studenta, a w ciągu dnia przed południem wyjeżdżały ze swymi podopiecznymi na wycieczki do Krynicy i Starego Sącza, a popołudniu mieliśmy podsumowanie prac grup PA i dyskusje nad przyszłością tego programu w Ukrainie oraz układaliśmy plany dalszej współpracy. Odwiedziła nas też pani Agnieszka Świeczka, koordynatorka programu RITA, która przez cały dzień obserwowała jak uczniowie ukraińscy prezentowali swoje szkoły i ich życie codzienne w cieniu wojny oraz nasze rozmowy o przyszłości. W tych rozmowach narodziło się kilka sensownych pomysłów na kolejne plany dla grup PA oraz pomysł na kontynuację tego projektu, tym razem w partnerstwie nie ze szkołami, lecz ze stowarzyszeniami powstałymi przy tych szkołach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów tego projektu i z harmonijnej współpracy z naszymi ukraińskimi partnerami. Będziemy robić wszystko, by tę współpracę kontynuować.

Partnerzy projektu
 • Liceum w Huzjiv: NGO „Aktywni”
 • Liceum w Tysiv: NGO „Kviz” („Quiz”)
 • Liceum w Poljanicy: NGO „Poljanicki Zespół Inicjatywny”.

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE