Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 30.01.2024
 • 0 
 • 0 
Zielona Ukraina - Odbudowa Ukrainy w duchu ekologii

Zielona Ukraina - Odbudowa Ukrainy w duchu ekologii
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Ukraina
Opis projektu
Projekt zakłada transfer wiedzy i doświadczeń w sferze rozwoju ekologii, dbałości o środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Podzielimy się polskim doświadczeniem eko-transformacji oraz wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu „zielonej energii”, budownictwa energooszczędnego i sposobów finansowania inwestycji w tym zakresie. Naszym celem jest wzrost wiedzy z zakresu ekologicznych rozwiązań w budownictwie, rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Ukrainy oraz rozpoczęcie współpracy pomiędzy środowiskami opiniotwórczymi, od których wierzymy, że zależy przyszły kształt Ukrainy. W ramach projektu: Zorganizowana zostanie wizyta studyjna w Polsce w ramach której zaplanowano przeprowadzenie szkolenia składającego się 3 modułów: • BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH WYKORZYSTANIE W BUDOWNICTWIE • ŚCIEŻKA EDUKACYJNA obejmująca co najmniej cztery prototypowe budynki pasywne oraz praktyczne wykorzystanie urządzeń OŹE (budynki zlokalizowane w Słomnikach oraz Pałecznicy) Realizacja materiału audiowizulanego/reportażu z wizyty studyjnej Konferencja na Ukrainie podsumowująca wizyty studyjne Odbiorcy projektu: 20 uczestników, przedstawiciele środowiska: naukowego, administracji, biznesu czyli przedsiębiorcy. 50 uczestników, osoby zaproszone na konferencję podsumowującą i promującej efekty wizyty w Winnicy W projekcie wykorzystane zostaną doświadczenia nieformalnego partnera Instytut Doradztwa Sp. z o.o., koordynator Klastra zrównoważona Infrastruktura. Do organizacji Klastra przynależą głównie przedsiębiorstwa MŚP, największe krakowskie uczelnie tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński oraz uzupełniają instytuty naukowo-badawcze takie jak: Państwowa Akademia Nauk, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz liczne szkoły i organizacje pozarządowe.

Partnerzy projektu
 • WINNICKA REGIONALNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA „MEDIA CENTER”

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE