Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 22.08.2023
  • 0 
  • 0 
Rozwój ekoedukacji w szkołach w Azerbejdżanie.

Rozwój ekoedukacji w szkołach w Azerbejdżanie.
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Azerbejdżan
Opis projektu
Projekt miał na celu wprowadzenie podstaw edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Azerbejdżanie. Skierowany był do różnych nauczycieli w tym kraju. Realizacja projektu objęła następujące działania: - podniesienie świadomości ekologicznej nauczycieli i zwrócenie ich uwagi na problemy środowiskowe i rolę szkoły w ekoedukacji. Ten etap projektu został zrealizowany w formie cyklu webinarów prowadzonych przez ekspertów z Polski i Azerbejdżanu w listopadzie 2021. - pogłębienie wiedzy nauczycieli na wybrane tematy ekologiczne i ich kompetencji dydaktycznych w zakresie nowych, aktywizujących narzędzi edukacyjnych. Ten etap został zrealizowany na grupie 11-tu nauczycieli i objął stacjonarne szkolenie przeprowadzone przez ekspertów z Polski i Azerbejdżanu w dniach 10-12 grudnia 2021, przeprowadzenie ekolekcji w swoich szkołach oraz ewaluację przeprowadzonych zajęć i wymianę doświadczeń. - na bazie efektów wcześniejszych działań wspólnie został opracowany Ekoporadnik dla nauczycieli obejmujący przykładowe metody pracy na lekcjach. Poradnik jest ogólnodostępny, i pozwala przygotować się do samodzielnego przeprowadzenia ekolekcji wszystkim zainteresowanym nauczycielom. W projekcie zostały wykorzystane polskie doświadczenie, w szczególności z projektu Eko-szkoła.

Partnerzy projektu
  • EkoSfera; Common Sense

Rezultaty projektu
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE