Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 11.05.2023
  • 0 
  • 0 
Budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Mieście Goris - wyzwania, projekty, możliwości

Budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Mieście Goris - wyzwania, projekty, możliwości
  • Obszar tematyczny: rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
    • Armenia
Opis projektu
Projekt ma na celu transfer doświadczeń do Armenii w zakresie wdrażania efektywnych systemów gospodarowania odpadami, rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych w polskich samorządach odpowiedzialnych za rozwój tej sfery. Ponadto zmierzamy do implementacji na gruncie armeńskim możliwych rozwiązań prawnych w zakresie budowy lokalnego systemu gospodarowania odpadami. Bazujemy na doświadczeniach wynikających ze współpracy z polskimi samorządami, które chcemy przekazać naszym Partnerom w formie opracowanej strategii budowy efektywnego systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta Goris.

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE