Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 19.02.2021
 • 0 
 • 0 
Młodzi gruzini mają głos!

Młodzi gruzini mają głos!
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Gruzja
  • Polska
Opis projektu
Jak pokazują badania przeprowadzone przez Friedrich Ebert Stiftung „Generation in transition. Youth study 2016 – Georgia” poziom zaangażowania młodych w życie publiczne w Gruzji praktycznie nie istnieje. Badanie przeprowadzone na próbie 1200 osób pokazuje, że 94% młodych nigdy nie brało udziału w publicznym zebraniu ani nie wyrażało w publiczny sposób swojej opinii. Wspólnie z organizacją Kartlosi oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy to zmienić! 1. Cele. Projekt „Młodzi Gruzini mają głos” ma na celu: - zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym, - zachęcenie do świadomego głosowania, - wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży na to, co dzieje się w ich samorządzie, - promocję włączania młodych w dyskusje o polityce. Ważnym aspektem jest także wypracowanie metodologii przeprowadzania symulacji wyborów parlamentarnych w Gruzji, którą będzie można wykorzystywać w przyszłości. 2. Jak działamy? W ramach projektu w gruzińskich szkołach odbyło się 5 symulacji wyborów parlamentarnych. Były to trwające po 6 godzin duże wydarzenia, podczas których młodzież wcieliła się w role komitetów wyborczych, kandydatów, komisji wyborczej i przedstawicieli mediów i przeszła cały proces od wypracowania programów wyborczych, przez przygotowanie kampanii i wyborów oraz debatę wyborczą po akt głosowania. Uczestnicy i uczestniczki będą losowo podzieleni na grupy – 5 komitetów partyjnych, grupę medialną i komisję wyborczą. Zadaniem komitetów jest opracowanie programów i strategii kampanii, przygotowanie plakatów i materiałów promujących partię oraz przygotowanie się do debaty wyborczej. Zadaniem grupy medialnej jest przygotowanie materiałów prasowych i wywiadów z każdym z komitetów oraz przygotowanie debaty wyborczej. Zadaniem grupy komisja wyborcza będzie przygotowanie ordynacji wyborczej, przekazanie zasad prowadzenia kampanii i wyborów komitetom, monitorowanie przestrzegania zasad przez komitety oraz przygotowanie głosowania. 3. Rezultaty. Uczniowie i uczennice ze szkół biorących udział w projekcie zwiększą swoją znajomość spraw społeczno-politycznych obecnych w gruzińskim dyskursie politycznym, głównych nurtach politycznych, zasadach prowadzenia wyborów. Młodzież biorąca udział w projekcie zwiększy swoje kompetencje z zakresu formułowania własnych opinii i poglądów na tematy polityczne, prowadzenia dyskusji na takie tematy, kulturalnej komunikacji oraz rozumienia roli wyborów i świadomego głosowania. Powstanie dzięki temu kompletna metodologia prowadzenia symulacji wyborów parlamentarnych w Gruzji. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu
 • Kartlosi
 • Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE