Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 14.05.2020
  • 0 
  • 0 
Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych

Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
Opis projektu
Projekt szkoleniowo-inspiracyjny z częścią praktyczną skierowany jest do ukraińskich aktywistek z organizacji partnerskich. Główną fazą projektu jest 7-dniowe seminarium dla 12 uczestniczek, które odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Warszawie. Poprzez pracę metodą projektu zakładającą różne formy pracy warsztatowej, spotkania i dyskusje będziemy dążyli do realizacji naszego podstawowego celu, jakim jest szerzenie świadomości problemu wypalenia zawodowego pracowników trzeciego sektora, w szczególności kobiet, nauka sposobów zapobiegania mu oraz promocja metod i narzędzi służących wsparciu i wzmocnieniu aktywistek w ich codziennej pracy. W efekcie uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające im działać ku poprawie warunków pracy w swoich organizacjach, co pośrednio przełoży się także na poprawę jakości realizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych. Organizacje partnerskie będą brały aktywny udział przez cały czas trwania projektu w działaniach związanych z wyborem uczestników, ustalaniem szczegółowego planu działania, a także zapewnienia widoczności i kontynuacji projektu. Projekt będzie miał wymiar praktyczny - uczestniczki zdobędą i będą mogły wypróbować w działaniu konkretne umiejętności i wiedzę związaną z przygotowaniem i realizacją procesu zmiany w swoich organizacjach.

Tagi

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE